E-WELD ROB

 

Zváranie pomocou robotov, aby bolo ekonomicky efektívne, si vyžaduje nepretržitú prevádzku. Použitie prostriedku bio-chem E-WELD ROB v automatických čistiacich jednotkách zváracích robotov zabezpečuje ochranu zváracej trysky pred prskancami zo zvárania, a to aj pri vysokom tlaku a teplote. To predlžuje životnosť zváracích trysiek, znižuje náklady na ich výmenu a zvyšuje efektivitu procesu zvárania.

  • nelepí sa na trysky
  • na báze obnoviteľných zdrojov
 
 
 
 
E-WELD ROB
   

pH-hodnota: ~ 8,3
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 0,98 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0 %

 
   
D01014 Kanister 10 l
D03014 Kanister 30 l
D20014 Sud 200 l

Ochranné mazivo pre použitie v automatických čistiacich jednotkách zváracích robotov.

 

Hotline+49 5241 9443-0