Konzervačný olej

 

Tekutý hnedý konzervačný olej chráni kovy a strojové súčiastky pred, počas a po obrábaní, ako aj počas skladovania vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch. Špeciálne aditíva majú výnimočne vysoké neutralizačné schopnosti, ktoré zaručujú spoľahlivú dlhodobú ochranu aj v mimoriadne agresívnom prostredí.


Antikorózne testy:

  1. test vo vlhkej komore
  2. test ponorením do morskej vody
  3. test ponorením do kyseliny bromovodíkovej
  • neobsahuje zložky chlóru ani polychlórované bufenoly
  • odpudzuje vodu, má vynikajúce penetračné vlastnosti


Oblasti použitia:

  1. účinne a spoľahlivo chráni pred koróziou polovýrobky a hotové výrobky až po ich ďalšie spracovanie a montáž, sezónne  prevádzkované stroje a zariadenia v oblasti stavebníctva,  poľnohospodárstva a lesníctva, komunálne vozidlá
 
 
 
 
Konzervačný olej
   

pH-hodnota: n.a.
Bod vzplanutia: 210 °C
Hustota: ~ 0,89 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0 %
Riediteľnosť vo vode: neriediteľný

 
   
B50013 Plastová fľaša 500 ml
Balenie:
20 x 500 ml (1 kartón)
B01013 Kanister 10 l
B03013 Kanister 30 l

Na ochranu pred, počas a po obrábaní, ako aj počas skladovania vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch.

 

Hotline+49 5241 9443-0