Antikorózna ochrana pre vodné systémy

 

Nízkopenivý antikorózny inhibítor pre neutrálne a alkalické čistiace prostriedky bio-chem, prostriedky na ochranu pri zváraní, pre pasivačné kúpele a prostriedky na úpravu vody. Obsahuje 100 % účinné látky a poskytuje dočasnú ochranu proti korózii na oceľových, železných a zliatinových povrchoch.

  • bez obsahu minerálnych olejov, dusitanov, kys. butyl-benzoovej, sekundárnych amínov a zlúčenín fosforu
  • úsporný – používa sa v nízkej koncentrácii


Oblasti použitia:

  1. vhodný najmä ako náhrada dusitanových antikoróznych látok v neutrálnych a alkalických roztokoch
 
 
 
 
Antikorózna ochrana pre vodné systémy
   

Antikorózna ochrana (2,5 %) DIN 51360/2: stupeň korózie 0
pH-hodnota: ~ 8,6
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,15 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný 

 
   
A00111 Plastová fľaša 1000 ml
Balenie:
12 x 1000 ml (1 kartón)
A01011 Kanister 10 l
A03011 Kanister 30 l
A12011 Sud 120 l

Vhodný aj pre použitie v zariadeniach BIO-CIRCLE na čistenie súčiastok. Účinne chráni pred koróziou železné a oceľové povrchy.

 

Hotline+49 5241 9443-0