Rezná chladiaca emulzia mliečna

 

Vodou miešateľná rezná emulzia s chladiacim účinkom, vynikajúcim mazacím efektom a dobrou antikoróznou ochranou. Nepodlieha označeniu ako nebezpečná. Má širokospektrálne použitie, je vhodná aj do zariadení CNC. Veľmi nízkopenivá – aj v mäkkej vode.

  • dobrá znášanlivosť s pokožkou – dermatologicky testované
  • neobsahuje bór a amíny – v súlade so súčasnými pracovno-zdravotnými požiadavkami
  • môže sa používať pri spracovaní hliníka
 
 
 
 
Rezná chladiaca emulzia mliečna
   

pH-hodnota: n.a.
Bod vzplanutia: >100°C
Hustota: ~ 0,93 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah:  0 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľná

 
   
C01008 Kanister 10 l
C03008 Kanister 30 l
C20008 Sud 200 l

Minerálna chladiaca emulzia s obsahom minerálnych olejov pre bežné a ťažšie procesy obrábania železa, ocele, farebných kovov, hliníka a zliatin.

 

Hotline+49 5241 9443-0