Montážna pasta bez obsahu kovov

 

Nekovové biele vysokoúčinné mazivo, ktoré zabraňuje zadretiu a zapečeniu kovových spojov pri teplotách až do 1400 °C. Čisté narábanie – vhodná pre použitie na miesta, kde nie je vhodné použiť tmavú kovovú montážnu pastu. Je odolná voči horúcej a studenej vode, olejom, benzínu a väčšine kyselín a lúhom. Je nezmývateľná, nehorľavá a neobsahuje abrazíva. Zabraňuje elektrochemickej korózii. Je vhodná ako tesniaci materiál na vyrovnanie nepresností na prírubách a plošných tesneniach. Pre presný točivý moment. Predchádza zadretiu skrutiek, a tým umožňuje ich opätovné použitie.

  • chráni pred zadretím a vznikom rýh aj pri teplote 1400 °C a pri extrémnom tlaku až do 200 N/mm²
  • zabraňuje elektrolytickej korózii

Oblasti použitia:

  1. v petrochémii, tepelných elektrárňach, konzervárňach a baliarňach, na  tepelných a výfukových potrubiach, skrutkových spojeniach, tesneniach,  prírubových a rúrových skrutkových spojeniach, čapoch, ventiloch, valcoch, tepelne vysoko zaťažených klzných plochách, ušľachtilej oceli atď.

Upozornenie: Nepoužívajte na kyslíkové systémy a za prítomnosti acetylénu!

 
 
 
 
Montážna pasta bez obsahu kovov
   

pH-hodnota: n.a.
Bod vzplanutia: >200°C
Hustota: ~ 1,30 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah:  0 %
Riediteľnosť vo vode: neriediteľná

 
   
C25010 Plechová dóza so štetcom 250 g Balenie: 12 x 250 g (1 kartón)
C00110 Plechová dóza 1 kg

Nekovové biele vysokoúčinné mazivo, ktoré zabraňuje zadretiu a zapečeniu kovových spojov pri teplotách až do 1400 °C.

 

Hotline+49 5241 9443-0