Urin-Attacke

 

Špeciálny pH-neutrálny čistiaci prostriedok na cielené odstránenie zápachu po urínoch na toaletách (vysoko koncentrovaný, riediteľný vodou do pomeru 1:40). Typické príčiny pachov na sociálnych zariadeniach (amíny, amoniak, sírovodík, merkaptány a iné) nie sú len prekryté, ale sú odstránené na dvojstupňovej úrovni.

Krok 1: Okamžitý účinok pomocou absorbentu pachov – pachy sú chemicky pohlcované a neutralizované.

Krok 2: Dlhodobý účinok pomocou mikroorganizmov – rozkladajú zložky, ktoré zapríčiňujú fekálny zápach.

  • ekonomický; okamžitý a dlhotrvajúci účinok bez poškodenia chrómových doplnkov
  • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach


Oblasti použitia:

  1. verejné a súkromné toalety
  2. Okrem pisoárov a toaliet sú často zdrojom zápachu špáry. Tie absorbujú uríny, ktoré nie je možné dostatočne čistiť bežnými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Bio-chem Urine Attack preniká do špár a spoľahlivo rozkladá uríny bez narušenia špár.


Tu pracujú mikroorganizmy pre Vás! 

 
 
 
 
Urin-Attacke
   

pH-hodnota: ~ 7,5
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,0 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0 %
Riediteľnosť vo vode: rieditený

 
   
A50039 PET fľaša s rozprašovačom 500 ml Balenie:
20 x 500 ml (1 kartón)
A00139 Plastová fľaša 1000 ml Balenie:
12 x 1000 ml (1 kartón)
A01039 Kanister 10 l
A03039 Kanister 30 l

pH-neutrálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie pachov pomocou mikroorganizmov.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0