UNO W

 

Bezfosfátový alkalický čistiaci prostriedok na báze vody s vybranými protipenivými tenzidmi (vysoko koncentrovaný, riediteľný vodou do pomeru 1:40) na čistenie a odmasťovanie strojov, náradia, dielenského zariadenia, vozidiel atď. (antikorózne inhibítory zaručujú dočasnú antikoróznu ochranu).   Dôkladne odstraňuje oleje, tuky, živice, vosky, nikotín, nečistoty od hmyzu, nečistoty od potravín, sadze, bitúmenové a asfaltové zvyšky atď. z kovov, plastov, obkladov, dreva, gumy a pod. (chráni materiál a nemá abrazívne účinky).

  • biologicky odbúrateľný v súlade so smernicami ES
  • nehorľavý, môže byť ohriaty až do 90 °C, čo urýchľuje proces čistenia
  • kompatibilný s olejovými separátormi, testované podľa normy ÖNORM B5105
  • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach
  • viskózny – lepšia priľnavosť na šikmé povrchy

Oblasti použitia: 

  1. manuálne čistenie, v podlahových čistiacich strojoch, v postrekových, vysokotlakových a horúcovodných čistiacich zariadeniach
 
 
 
 
UNO W
   

pH-hodnota: ~ 12
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,03 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný

 
   
A00189 Plastová fľaša s rozprašovačom 1000 ml Balenie: 10 x 1000 ml
(1 kartón)
A01089 Kanister 10 l
A03089 Kanister 30 l
A20089 Sud 200 l
A10089 IBC 1000 l

Viskózny alkalický čistiaci prostriedok na čistenie a odmasťovanie strojov, náradia, dielenského zariadenia, vozidiel atď. Aj do podlahových čistiacich strojov a postrekových, vysokotlakových a horúcovodných čistiacich zariadení.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
   
 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0