UNO S Vviskózny

 

Viskózny bezfosfátový intenzívny čistiaci prostriedok na báze vody (vysoko koncentrovaný, riediteľný vodou do pomeru 1:40) na odstránenie živicových olejov a tukov, pigmentových zafarbení a iných nečistôt. Jeho vynikajúca schopnosť rozpúšťania umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky čistenia už pri izbovej teplote.

 • aktívna pena dobre drží na šikmých a kolmých povchoch
 • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach
 • tenzidy sú biologicky odbúrateľné v súlade so smernicami ES
 • nahrádza chlórované uhľovodíky a iné rozpúšťadlá
 • šetrný k materiálom a zároveň má silný čistiaci účinok
 • dobré zmáčacie vlastnosti, rýchly a hĺbkový účinok

Oblasti použitia:

 1. manuálne čistenie a odmasťovanie v kovopriemysle
 2. čistenie veľkokapacitných kuchýň, vhodný na odstraňovanie silných nečistôt vo vetracích jednotkách a na stropoch a stenách v kuchyniach
 3. plastikársky priemysel – odstraňovanie separačných prostriedkov a plastových zvyškov z nástrojov a foriem
 4. tlačiarenský priemysel – čistenie plošných a rotačných tlačiarenských strojov, sít a šablón
 5. náhrada rozpúšťadiel na čistenie pred lakovaním
 6. údržba motorov a prevodoviek
 7. drevospracujúci priemysel – odstraňovanie živíc, pilín a prachu z reťazí a dopravných pásov

Upozornenie: Nepoužívajte koncentrovaný čistiaci prostriedok na hliník a pozinkované povrchy!

Clean Air Solvent Certificate (EN)

 
 
 
 
UNO S V
   

pH-hodnota: ~ 12
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,04 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: ~ 5 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný 

 
   
A00134 Plastová fľaša s rozprašovačom 1000 ml Balenie: 10 x 1000 ml (1 kartón)
A01034 Kanister 10 l
A03034 Kanister 30 l
A12034 Sud 120 l

Alkalický intenzívny čistiaci prostriedok na odstraňovanie živicových olejov, tukov a pimentových zafarbení. Pre použitie na kolmých a šikmých povrchoch.

   

 
 
VOC-reduziert (<20%)!


Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen:
die Grenzwerte gelten nicht für
Reiniger mit einem Lösemittelgehalt
kleiner 20%.

 
   
   


 
     
Kategorie: A1

(allgemeine Reiniger für alle
Oberflächen in Bereichen mit
Lebensmittelkontakt)

Registrierungsnr.: 142391

Zertifikat herunterladen
(48 KB)

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0