UNO S PFnepenivý + antikorózna ochrana

 

Bezfosfátový nepenivý intenzívny čistiaci prostriedok s antikoróznou ochranou (vysoko koncentrovaný, riediteľný vodou do pomeru 1:40) na odstránenie živicových olejov a tukov, pigmentových zafarbení a iných nečistôt. Jeho vynikajúca schopnosť rozpúšťania umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky čistenia už pri izbovej teplote.

 • nepenivý
 • s antikoróznou ochranou
 • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach
 • tenzidy sú biologicky odbúrateľné v súlade so smernicami ES
 • nahrádza chlórované uhľovodíky a iné rozpúšťadlá
 • šetrný k materiálom a zároveň má silný čistiaci účinok
 • dobré zmáčacie vlastnosti, rýchly a hĺbkový účinok

Oblasti použitia:

 1. manuálne a strojové čistenie a odmasťovanie v kovopriemysle
 2. čistenie veľkokapacitných kuchýň, vhodný na odstraňovanie silných nečistôt vo vetracích jednotkách a na stropoch a stenách v kuchyniach
 3. plastikársky priemysel – odstraňovanie separačných prostriedkov a plastových zvyškov z nástrojov a foriem
 4. tlačiarenský priemysel – čistenie plošných a rotačných tlačiarenských strojov, sít a šablón
 5. náhrada rozpúšťadiel na čistenie pred lakovaním
 6. údržba motorov a prevodoviek
 7. drevospracujúci priemysel – odstraňovanie živíc, pilín a prachu z reťazí a dopravných pásov

Upozornenie: Nepoužívajte koncentrovaný čistiaci prostriedok na hliník a pozinkované povrchy!

 
 
 
 
UNO S PF
   

pH-hodnota: ~ 12 (pri 100 g/l)
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,04 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 5%
Riediteľnosť vo vode: riediteľný

 
   
A50050 Plastová fľaša s rozprašovačom 500 ml Balenie:
20 x 500 ml (1 kartón)
A01050 Kanister 10 l
A03050 Kanister 30 l
A12050 Sud 120 l
A20050 Sud 200 l
A10050 IBC 1000 l

Alkalický intenzívny čistiaci prostriedok na odstraňovanie živicových olejov, tukov a pigmentovch zafarbení. Pre použitie v striekacích čistiacich zariadeniach, pre súčiastky náchylné na koróziu.

   

 
 
VOC-reduziert (<20%)!


Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen:
die Grenzwerte gelten nicht für
Reiniger mit einem Lösemittelgehalt
kleiner 20%.

 
   
   


 
 
Der Reiniger ist nach Spülung 
mit Wasser rückstandsfrei 
entfernbar
. Laut Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch darf 
der Reiniger in Lebensmittel-
betrieben
 eingesetzt werden.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0