UNO PFnepenivý + antikorózna ochrana

 

Nepenivý bezfosfátový čistiaci a odmasťovací prostriedok s antikoróznou ochranou (vysoko koncentrovaný, riediteľný do pomeru 1:40) na odstránenie olejových, tukových a proteínových nečistôt (lietajúci hmyz, krv atď.) z kovových, drevených, plastových, keramických a iných povrchov. 

Čistiaci prostriedok pracuje na báze povrchovo aktívnych činidiel (tenzidov), ktoré znižujú povrchové napätie, a tým uvoľňujú nečistoty z čistených povrchov. Netvorí stabilné emulzie, takže vyplavené tuky a oleje je možné ľahko odčerpať z hladiny čistiaceho média. Čistiaci roztok ostáva dlho účinný a aktívny. Ohriatím na max. 90 °C sa čistiaci účinok mnohonásobne zvyšuje.

  • nepenivý
  • s antikoróznou ochranou
  • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach
  • nepodlieha smernici o organických prchavých zlúčeninách
  • kompatibilný s olejovými separátormi, testované v súlade s normou   ÖNORM B5105
  • tenzidy sú biologicky odbúrateľné v súlade so smernicami ES

Oblasti použitia:

  1. manuálne a strojové čistenie (napr. vo vysokotlakových alebo ultrazvukových čistiacich zariadeniach)
  2. univerzálne na čistenie priemyselných a strojových zariadení vo všetkých priemyselných odvetviach, predovšetkým v kovopriemysle, ale aj v domácnosti a pri záujmových aktivitách

Upozornenie: Nepoužívajte koncentrovaný čistiaci prostriedok na hliník a pozinkované povrchy!

 
 
 
 
UNO PF
   

pH-hodnota: ~ 11,5 (pri 100 g/l)
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,04 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0 %
Riediteľnosť: riediteľný

 
   
A50030 Plastová fľaša s rozprašovačom 500 ml
Balenie:
20 x 500 ml (1 kartón)
A01030 Kanister 10 l
A03030 Kanister 30 l
A12030 Sud 120 l
A20030 Sud 200 l
A10030 IBC 1000 l

Alkalický čistiaci prostriedok na odstraňovanie olejových, tukových a proteínových nečistôt. Pre strojové použitie, na súčiastky náchylné na koróziu.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
   


 
 
Der Reiniger ist nach Spülung 
mit Wasser rückstandsfrei 
entfernbar
. Laut Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch darf 
der Reiniger in Lebensmittel-
betrieben
 eingesetzt werden.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0