UNO Fnepenivý

 

Nepenivý bezfosfátový čistiaci a odmasťovací prostriedok bez obsahu prchavých organických zlúčenín (vysoko koncentrovaný, riediteľný do pomeru 1:40) na odstránenie olejových, tukových a proteínových nečistôt (lietajúci hmyz, krv atď.) z kovových, drevených, plastových, keramických a iných povrchov. 

Čistiaci prostriedok pracuje na báze povrchovo aktívnych činidiel (tenzidov), ktoré znižujú povrchové napätie, a tým uvoľňujú nečistoty z čistených povrchov. Netvorí stabilné emulzie, takže vyplavené tuky a oleje je možné ľahko odčerpať z hladiny čistiaceho média. Čistiaci roztok ostáva dlho účinný a aktívny. Ohriatím na max. 90 °C sa čistiaci účinok mnohonásobne zvyšuje.

  • nepenivý – pre strojové použitie
  • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach
  • nepodlieha smernici o organických prchavých zlúčeninách
  • kompatibilný s olejovými separátormi, testované v súlade s normou ÖNORM B5105
  • tenzidy sú biologicky odbúrateľné v súlade so smernicami ES

Oblasti použitia:

  1. manuálne a strojové čistenie (napr. vo vysokotlakových alebo ultrazvukových čistiacich zariadeniach)
  2. univerzálne na čistenie priemyselných a strojových zariadení vo všetkých priemyselných odvetviach, predovšetkým v kovopriemysle, ale aj v domácnosti a pri záujmových aktivitách

Upozornenie: Nepoužívajte koncentrovaný čistiaci prostriedok na hliník a pozinkované povrchy!

 
 
 
 
UNO F
   

pH-hodnota: ~ 12,0 (pri 100 g/l)
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,04 g/ml (20°C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0%
Riediteľnosť vo vode: riediteľný

 
   
A50031 Plastová fľaša s rozprašovačom 500 ml Balenie:
20 x 500 ml (1 kartón)
A01031 Kanister 10 l
A03031 Kanister 30 l
A20031 Sud 200 l
A10031 IBC 1000 l

Nepenivý alkalický čistiaci prostriedok bez obsahu VOC na odstraňovanie olejových tukových a proteínových nečistôt. Pre použitie v striekacích čistiacich zariadeniach.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0