Uni-Sorb

 

Nezapáchajúci bezprašný jemný granulát. Rýchlo a bezpečne absorbuje rôzne druhy tekutín. Vďaka tejto vlastnosti odstraňuje možné nebezpečenstvo pošmyknutia, a tým výrazne znižuje množstvo úrazov.

  • efektívny absorbent
  • vynikajúce absorpčné vlastnosti aj na poróznych povrchoch
  • čistý minerál


Oblasti použitia:

  1. pôsobí rýchlo a môže sa používať vo všetkých priemyselných oblastiach, kde sa skladujú alebo kde sa pracuje s olejmi, tukmi, benzínom, kyseli-nami, chemikáliami a inými tekutinami
  2. na podlahy a plochy, ktoré sú znečistené olejom a inými tekutinami
 
 
 
 
Uni-Sorb
   

pH-hodnota: n.a.
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: 490 g/l
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0%
Riediteľnosť vo vode: neriediteľný

 
   
E01010 Vedro 10 l
E03010 Vedro 30 l
E12010 Sud 120 l

Nezapáchajúci bezprašný jemný granulát. Absorbuje rôzne druhy tekutín.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0