STAR 300

 

 

Silne alkalický vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci a odmasťovací prostriedok pre strojové čistenie a odmasťovanie súčiastok. Používa sa na predčistenie a priebežné čistenie v kovopriemysle a ako náhrada rozpúšťadiel.

  • neobsahuje silikáty
  • nízkopenivý
  • optimálna teplota čistenia 60 °C
  • deemulgujúce – oleje a tuky je možné mechanicky oddeliť (napr. olejovým separátorom)
  • veľmi nízka koncentrácia pri používaní (od 0,5 %)

Oblasti použitia:

  1. univerzálne – manuálne a strojové čistenie (v prietokových postrekových zariadeniach,  v ponorných, vysokotlakových a ultrazvukových zariadeniach)

Tip: Radi Vám poskytneme informácie o titračných postupoch a krivkách na určenie koncentrácie. 

 

 
 
 
 
STAR 300
   

pH-hodnota: ~ 14
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,15 g/ml (20 °C)
Označenie: leptavý
VOC-obsah: 0%
Riediteľnosť vo vode: riedieľný 

 
   
A03079 Kanister 30 l
A20079 Sud 200 l
A10079 IBC 1000 l

Silne alkalický čistiaci prostriedok na odstránenie najodolnejších nečistôt, ako napr. olejové inkrustácie a živice z valčekových a guličkových ložísk, náprav a pod.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0