STAR 200

 

Alkalický vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci a odmasťovací prostriedok pre strojové čistenie a odmasťovanie súčiastok. Používa sa na predčistenie a priebežné čistenie v kovopriemysle a ako náhrada rozpúšťadiel.

  • neobsahuje silikáty
  • nízkopenivý
  • optimálna teplota čistenia 60 °C
  • deemulgujúce – oleje a tuky je možné mechanicky oddeliť (napr. olejovým separátorom)
  • veľmi nízka koncentrácia pri používaní (od 0,5 %)

Oblasti použitia:

  1. univerzálne – manuálne a strojové čistenie (v prietokových postrekových zariadeniach,  v ponorných, vysokotlakových a ultrazvukových zariadeniach)

Tip: Radi Vám poskytneme informácie o titračných postupoch a krivkách na určenie koncentrácie. 

Info Flyer - Energieeffizienz (DE)

Info Flyer - Energy efficiency (EN)

 

 
 
 

STAR 200 vo firme HATLAPA Maschinenfabrik GmbH & Co. KG:

  
 
Firma HATLAPA Maschinenfabrik GmbH & Co. KG z Uetersenu používa, okrem BIO-CIRCLE, STAR 200 s antikoróznou ochranou pre vodné systémy na čistenie dielov z motorov. Predlžuje servisný interval o 6 – 8 týždňov.

 
STAR 200
   

pH-hodnota: ~ 13,5
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,07 g/ml (20 °C)
Označenie: leptavý
VOC-obsah: 0 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný 

 
   
A03078 Kanister 30 l
A20078 Sud 200 l
A10078 IBC 1000 l

Alkalický prostriedok na čistenie ocele, železa, odliat-kov a plastov. Vysokoúčinný pri rozpúšťaní olejových, tukových a sadzových nečistôt.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
   
 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0