Prostriedok na čistenie odtokov

 

Vysoko koncentrovaný rýchlo pôsobiaci tekutý prostriedok na čistenie odtokov. Odstraňuje vlasy, mydlové zvyšky, tuky, zvyšky krvi a iné organické zložky zo sifónov, potrubí a odtokov.

  • neobsahuje chlórové zložky – pri použití nevznikajú výpary
  • pri pravidelnom používaní odstraňuje nepríjemné hnilobné pachy
  • antiseptický účinok – zabraňuje rastu hnilobných baktérií

Oblasti použitia: 

  1. univerzálne použitie v potravinárskom priemysle, v hoteloch, domoch pre seniorov, ošetrovateľských zariadeniach, nemocniciach a na sociálnych zariadeniach vo verejných a súkromných inštitúciách
 
 
 
 
Prostriedok na čistenie odtokov
   

pH-hodnota: ~ 14
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,45 g/ml (20 °C)
Označenie: leptavý
VOC-obsah: 0%
Riediteľnosť vo vode: riediteľný 

 
   
A00106 Plastová fľaša 1000 ml Balenie: 12 x 1000 ml (1 kartón)
A01006 Kanister 10 l
A03006 Kanister 30 l
A20006 Sud 200 l

Vysoko koncentrovaný alkalický tekutý prostriedok na čistenie odtokov.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0