Prostriedok na čistenie foriem

 

Nehorľavý čistiaci prostriedok na odlievacie formy hliníka na odstraňovanie zvyškov separačných prostriedkov počas pravidelného medzioperačného čistenia, čo uľahčuje a skracuje čas záverečného čistiaceho procesu. Chráni odlievacie formy a zároveň je znášanlivý s bežne dostupnými separačnými prostriedkami.

  • úsporný – nízka spotreba
  • nevznikajú žiadne nebezpečné výpary

Oblasti použitia:

  1. zlievarne hliníka
 
 
 
 
Prostriedok na čistenie foriem
   

pH-hodnota: n.a.
Bod vzplanutia: >100 °C
Hustota: ~ 0,81 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-hodnota: 4 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný 

 
   
E01017 Kanister 10 l
E03017 Kanister 30 l
E20017 Sud 200 l
E10017 IBC 1000 l

Nehorľavý čistiaci prostriedok na odlievacie formy hliníka na odstraňovanie zvyškov separačných prostriedkov.

   

 
 
VOC-reduziert (<20%)!


Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen:
die Grenzwerte gelten nicht für
Reiniger mit einem Lösemittelgehalt
kleiner 20%.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0