GS 200Nový rozmer v čistení

 

Prostriedok bio-chem GS 200 na prírodnej báze účinne odstraňuje pretrvávajúce nečistoty od mazív, antikoróznych voskov, bitúmenov, polymérov, zvyškov lepov, pečatí (aj silikónových), gumy a ďalších znečistení. Tento vysoko hospodárny čistiaci prostriedok pracuje na báze obnoviteľných zdrojov a je efektívnou alternatívou rozpúšťadiel s obsahom VOC a/alebo dráždivých látok.

  • VOC-free, nehorľavý 
  • vysoký bod vzplanutia (~ 100 °C) zvyšuje bezpečnosť použitia
  • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach, nie je dráždivý 
  • vysoko hospodárny, postačuje nanesenie veľmi tenkej vrstvy
  • pripravený na okamžité použitie – len nastriekať a zotrieť
  • príjemná vôňa

Oblasti použitia:

  1. univerzálne na manuálne čistenie odolných  znečistení vo všetkých priemyselných oblastiach
  2. odstraňovanie antikoróznych voskov 
  3. čistenie nádrží a iných nádob zvnútra
  4. vhodný pri ponorných procesoch

Produktflyer (DE)

Productflyer (EN)

 
 
 
 
GS 200
   

pH-hodnota: n.a.
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 0,9 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah:  0 %

 
   
A50065 PET fľaša s rozprašovačom 500ml
A01065 Kanister 10 l
A03065 Kanister 30 l
A20065 Sud 200 l
A10065 IBC 1000 l
   

 
 
VOC-reduziert (<20%)!


Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen:
die Grenzwerte gelten nicht für
Reiniger mit einem Lösemittelgehalt
kleiner 20%.

 
   
   

 


Kategória K3 (rozpúšťadlový čistič pre oblasti styku s potravinami)


Registračné číslo: 146720

Certifikát na stiahnutie
(41 KB)

 
   
 

Property Test Method Result
Vapor pressure ASTM D2879 Conforms
Flash point ASTM D56 Conforms
Sandwich corrosion ASTM F1110 Conforms
Immersion corrosion,
mg/cm² /day (maximum)
Aluminium, Titanium,
Steel, Magnesium
ASTM F483 and 4.5.4 Conforms
Cadmium corrosion test ASTM F1111 Conforms
Effect on unpainted surfaces ASTM F485 Conforms
Hydrogen embrittlement ASTM F519 and 4.5.6 Conforms
Titanium stress corrosion ASTM F945 Method A Conforms
Effect on painted surfaces ASTM F502 Conforms

Hotline+49 5241 9443-0