E-NOX Clean

 

Vysokoúčinný čistiaci gél pripravený na okamžité použitie (riediteľný vodou do pomeru 1:40; riedením dochádza k zníženiu gélovej konzistencie prípravku). Odstraňuje minerálne zvyšky, ako napríklad vápenaté usadeniny a cementové zvyšky, ale aj hrdzu a ľahké mastné a olejové nečistoty. Bez poškodenia materiálu rozjasňuje ušľachtilú oceľ, hliník a farebné kovy. Čistiaci gél veľmi dobre drží na zvislých a naklonených plochách, takže aktívne látky môžu optimálne pôsobiť a rozpúšťať nečistoty.

  • tenzidy sú biologicky odbúrateľné v súlade so smernicami ES
  • neobsahuje kyselinu fluorovodíkovú, dusičnú ani chlorovodíkovú
  • čistiaci gél na báze vody, nehorľavý
 
 
 
 
E-NOX Clean
   

pH-hodnota: ~ 1,5
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,10 g/ml (20 °C)
Označenie: dráždivý
VOC-obsah: ~5%
Riediteľnosť do vode: riediteľný 

 
   
A00141 Plastová fľaša 1000 ml Balenie:
12 x 1000 ml (1 kartón)
A01041 Kanister 10 l
A03041 Kanister 30 l
A20041 Sud 200 l

Kyslý čistiaci gél na odstraňovanie vápenatých usadenín a hrdze. Drží aj na vertikálnych povrchoch.

 

   

 
 
VOC-reduziert (<20%)!


Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen:
die Grenzwerte gelten nicht für
Reiniger mit einem Lösemittelgehalt
kleiner 20%.

 
   
   


 
 
Der Reiniger ist nach Spülung 
mit Wasser rückstandsfrei 
entfernbar
. Laut Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch darf 
der Reiniger in Lebensmittel-
betrieben
 eingesetzt werden.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0