Bio Grease-Ex

 

Bezozvyškový čistiaci prostriedok s vysokým rozpúšťacím účinkom. Odstraňuje extrémne nečistoty ako oleje a tuky, zvyšky lepidiel, asfalt, mazivá, živice, zvyšky gumy a abrázie z kovov, dlažby, obkladov, betónu, mramoru, dreva, skla a ďalších odolných povrchov. Je účinný aj pri nízkej teplote do −35 °C. Je ideálny na čistenie a odmastenie ocele a ušľachtilej ocele pred jej ďalším spracovaním.

  • dvojité pôsobenie zaručuje vynikajúci čistiaci účinok: alkoholová zložka rozpúšťa nečistoty rozpustné vo vode, alifatická zložka rozpúšťa nečistoty rozpustné v olejoch
  • vynikajúca zmáčacia schopnosť – rozpustené nečistoty ostanú v rozpúšťadle a pred utretím alebo opláchnutím sa na povrchu opätovne neusadia
  • vybrané aditíva zaručujú rýchle schnutie – doba čakania medzi jednotlivými pracovnými krokmi je reduovaná na minimum
  • nezaťažuje životné prostredie – biologicky ľahko odbúrateľný – odbúrateľnosť vyššia ako 90 %
  • nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES o nebezpečných látkach

Oblasti použitia

  1. pred lakovaním, lepením a natieraním nápisov (napr. veľtržné stánky, reklama a osvetľovacia technika) alebo pred inými nanášacími procesmi
  2. univerzálne použitie v kovopriemysle, plastikárskom, drevárenskom,  polygrafickom, gumárenskom a textilnom priemysle
 
 
 

Bio Grease-Ex vo firme Neuenfelder Maschinenfabrik

 

Firma NMF – Neuenfelder Maschinenfabrik používa okrem prostriedku bio-chem E-WELD 2 aj prostriedok Bio Grease Ex na odmastenie pred lakovaním. 

 
Bio Grease-Ex
   

pH-hodnota: n.a.
Bod vzplanutia: ~ 35 °C
Hustota: ~ 0,90 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah:  100 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný 

 
   
A50097 Plechová dóza 500 ml
Balenie:
20 x 500 ml (1 kartón)
A01097 Kanister 10 l
A03097 Kanister 30 l
A20097 Kovový sud 200 l

Na bezozvyškové odmastenie pred nanášacími procesmi a odstraňovanie zvyškov lepov a náterov.

 

Hotline+49 5241 9443-0