BIO-CIRCLE L Heavy Duty

 

Mierne alkalické čistiace médium pre použitie v umývacích stoloch BIO-CIRCLE. Odstraňuje obrábacie oleje, rezné chladiace emulzie, antikorózne prostriedky,  tuky a podobné nečistoty.

  • odstraňuje aj silné znečistenia od ťažkých olejov a tukov
  • účinne čistí najodolnejšie nečistoty
  • vhodný aj na odstraňovanie bitúmenov a antikoróznych voskov
  • bez zápachu – aróma môže byť pridaná podľa želania
  • špeciálne antikorózne inhibítory zabezpečujú dočasnú ochranu po čistení

prírodná
Tekutina BIO-CIRCLE L Heavy Duty využíva silu prírody na jednoduché, ekologické  a úsporné čistenie súčiastok. Neobsahuje rozpúšťadlá ani studené čistiace prostriedky, a tak neohrozuje pracovníkov a životné prostredie.

jednoduchá
Tekutina BIO-CIRCLE L Heavy Duty je pripravená na okamžité použitie, čo eliminuje riziko nesprávneho riedenia a kvalitatívnych odchýlok, ako aj potrebu pravidelnej analýzy čistiaceho kúpeľa. Tekutina BIO-CIRCLE L Heavy Duty na báze vody nepoškodzuje povrchy, je možné s ňou čistiť všetky materiály od plastov až po oceľ.

rentabilná
Čistiaci kúpeľ BIO-CIRCLE L Heavy Duty má až štyrikrát dlhšiu životnosť ako studené čistiace prostriedky. Aj pri väčšom znečistení dosahuje konštantne dobré výsledky čistenia. Tekutina BIO-CIRCLE L Heavy Duty nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre človeka a životné prostredie a zároveň je vysoko účinná a hospodárna. 

 
 
 
 
BIO-CIRCLE L Heavy Duty
   

pH-hodnota: ~ 9,0
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 0,99 g/ml (20 °C)
Označenie: bez označenia
VOC-obsah: 0%
Riediteľnosť vo vode: riediteľná 

 
   
A02098 Kanister 20 l
A20098 Sud 200 l
A10098 IBC 1000 l

Mierne alkalická čistiaca tekutina na báze vody pre použitie v umývacích stoloch BIO-CIRCLE. Odstraňuje ťažké oleje a tuky.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
   

 
    
 
Kosmetische Studie:

Aufgrund der Testergebnisse
ist das Bio-Circle Liquid Heavy Duty
hinsichtlich einer hautreizenden
Wirkung als unbedenklich
eingestuft.

Zertifikat herunterladen (462 KB)

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0