ALUSTAR 300Alu-STAR Turbo

 

Vysoko alkalický koncentrovaný čistiaci a odmasťovací prostriedok pre strojové čistenie rozličných materiálov. Ideálny pre čistenie dielov v servisoch a pri údržbách ako náhrada za VOC. 

  • nepenivý
  • optimálna teplota čistenia 60 °C
  • demulgujúci – oleje a tuky je možné odseparovať mechanickým spôsobom (napr. PPT – Lamelový fázový separátor)
  • účinný už pri veľmi nízkej koncentrácii (od 0,5 %)


Oblasti použitia:

  1. univerzálne použitie – manuálne a strojové použitie (napr.  vysokotlakové postrekové zariadenia a ultrazvukové čistiace zariadenia)                 

Poznámka: Radi Vám poskytneme informácie o titračných postupoch a krivkách na určenie koncentrácie.

Info Flyer – Energieeffizienz

 

 
 
 

ALUSTAR 300 vo firme Wulf Johannsen:

 

Opravovňa motorov Wulf Johannsen používa Alustar 300 na čistenie rôznych motorov.

 
ALUSTAR 300
   

pH-hodnota: 13-14
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,09 g/ml (20 °C)
Označenie: leptavý
VOC-obsah:  0 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný

 
   
A03029 Kanister 30 l
A20029 Sud 200 l
A10029 IBC 1000 l

 

Čistí a odmasťuje silno znečistené súčiastky vyrobené z najrozličnejších materiálov. Vyvinutý na najodolnejšie nečistoty. Vynikajúce penetračné vlastnosti aj pri veľmi drsných povrchoch.

 

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
   

 

Energieeffizienz

– Clean Blue by Bio-Circle

Die Niedrigtemperaturreiniger
von bio-chem – Clean Blue
– sind für den maschinellen
und manuellen Einsatz
entwickelt.

Sie sparen Energie
und entfernen kraftvoll
starke Verschmutzungen
bereits bei Raumtemperatur.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0