ALUSTAR 200Alu-STAR Extra

 

Alkalický vysoko koncentrovaný čistiaci a odmasťovací prostriedok pre strojové čistenie hliníka, hliníkových odliatkov, farebných a pozinkovaných kovov. Ideálny pre medzioperačné čistenie v kovospracujúcom priemysle, náhrada za VOC. 

  • nepenivý
  • optimálna teplota čistenia 60 °C
  • deemulgujúci – oleje a tuky je možné odseparovať mechanickým spôsobom (napr. PPT – Lamelový fázový separátor)
  • účinný už pri veľmi nízkej koncentrácii (od 0,5 %)


Oblasti použitia:

  1. univerzálne použitie – manuálne a strojové použitie (napr. vysokotlakové postrekové zariadenia a ultrazvukové čistiace zariadenia)                 

Poznámka: Radi Vám poskytneme informácie o titračných postupoch a krivkách na určenie koncentrácie.

Info Flyer – Energieeffizienz

 
 
 
 
ALUSTAR 200
   

pH-hodnota: ~ 12,5
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,07 g/ml (20 °C)
Označenie: dráždivý
VOC-obsah: 0 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný      

 
   
A03084 Kanister 30 l
A20084 Sud 200 l
A10084 IBC 1000 l

Alkalický čistiaci prostriedok pre povrchovú predúpravu hliníka. Vyvinutý pre ťažko odstrániteľné mazivá a oleje a pigmentové znečistenia.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
   

 

Energieeffizienz

– Clean Blue by Bio-Circle

Die Niedrigtemperaturreiniger
von bio-chem – Clean Blue
– sind für den maschinellen
und manuellen Einsatz
entwickelt.

Sie sparen Energie
und entfernen kraftvoll
starke Verschmutzungen
bereits bei Raumtemperatur.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0