ALUSTAR 100Alu-STAR

 

Mierne alkalický vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok pre strojové čistenie a odmasťovanie súčiastok, na čistenie hliníka, hliníkových odliatkov, farebných a pozinkovaných kovov. Ideálny pre medzioperačné čistenie v kovospracujúcom priemysle, náhrada za VOC. 

  • nepenivý
  • optimálna teplota čistenia 60 °C
  • deemulgujúci – oleje a tuky je možné separovať mechanickým spôsobom (napr. PPT – Lamelový fázový separátor)
  • účinný už pri veľmi nízkej koncentrácii (od 0,5 %)


Oblasti použitia:

  1. univerzálne použitie  – manuálne a strojové použitie (napr.  vysokotlakové postrekové zariadenia a ultrazvukové čistiace zariadenia)                 

Poznámka: Radi Vám poskytneme informácie o titračných postupoch a krivkách na určenie koncentrácie.

Info Flyer – Energieeffizienz (DE)

Info flyer – Energy efficiency (EN)

 
 
 

ALUSTAR 100 vo firme Peters+Bey:

 

Servisná firma lodí Peters a Bey používa Alustar 100 na odmasťovanie  dierovaných hliníkových dielov pred zváraním.

 
ALUSTAR 100
   

pH-hodnota: ~ 8,5
Bod vzplanutia: n.a.
Hustota: ~ 1,01 g/ml (20 °C)
Označenie: dráždivý
VOC-obsah:  0 %
Riediteľnosť vo vode: riediteľný

 
   
A03077 Kanister 30 l
A20077 Sud 200 l
A10077 IBC 1000 l

Mierne alkalický čistiaci prostriedok na čistenie hliníka, hliníkových odliatkov, farebných a pozinkovaných kovov. Bez silikónu. Vyvinutý pre ľahšie čistiace a odmasťovacie úkony.

   


     

VOC-frei!

Hilft Ihnen die hohen Anforderungen
der Lösemittelverordnung
(DE: 31.BImSchV, AT: VOC-Anlagen-
Verordnung – VAV) zu erfüllen.

 
   
   

 

Energieeffizienz

– Clean Blue by Bio-Circle

Die Niedrigtemperaturreiniger
von bio-chem – Clean Blue
– sind für den maschinellen
und manuellen Einsatz
entwickelt.

Sie sparen Energie
und entfernen kraftvoll
starke Verschmutzungen
bereits bei Raumtemperatur.

 
   
 

Hotline+49 5241 9443-0