Legislația în vigoare

Sunteți responsabil de sănătatea și siguranța în muncă în compania dumneavoastră?

Lucrați cu substanțe periculoase?

Urmatoarele legi sunt importante pentru dumneavoastră!

Ordonanța Substanțelor Biologice

Ordonanța privind protecția muncitorilor de riscuri ce au legătură cu expunerea la agenți biologici la locul de muncă ( BioStoffV) impune o serie de măsuri de protecție pentru angajați atunci când utilizează astfel de substanțe.

Termenul „Agenți biologici” se referă la microorganisme naturale și modificate genetic, cum ar fi bacterii, virusuri, fungi, culturi de celule, paraziți, ce ar putea cauza boli infecțioase sau avea efecte toxice asupra unui om. Aceste consecințe nu îi privesc doar pe cei care lucrează conștient cu acest microorganisme (ex în laborator). De asemenea sunt afectați și persoanele care nu folosesc agenți biologici în mod direct, ci ar putea fi expuși la locul de muncă (ex. în zona de evacuare a deșeurilor). 
BioStoffV împarte agenții biologici în patru categorii de risc ce au diferite nivele de protecție. Agenții biologici sunt clasificați în patru grupe de risc conform nivelului lor de risc de infecție. Nivelele de protecție conțin de la restricții de acces până la eliminarea utilizării propriu-zise.

Grupă de risc 1

Agenți biologici ce nu pot cauza boli omului.

Grupă de risc 2

Agenți biologici ce pot cauza boli omului și pot fi un pericol pentru angajați; este puțin probabil ca aceștia să se răspândească; de obicei este disponibil un tratament eficient.

Grupă de risc 3

Agenți biologici ce pot cauza boli severe omului și pot fi un pericol serios pentru angajați; există o șansă ca aceștia să se răspândiească în comunitate, dar de obicei există un tratament eficient.

Grupă de risc 4

Agenți biologici ce provoacă boli serioase omului și sunt un pericol serios pentru angajați; există un risc ridicat de răspândire în comunitate; de obicei nu există nici un tratament eficient.

BioStoffV dace diferența între activități ”intenționate” și ”neintenționate”. Activitațile menționate mai întâi sunt direct orientate către spațiul de lucru biologic ( ex. laboratoare biologice ).
Toate celelalte activitați sunt recunoscute drept activități neintenționate. Munca angajatului nu este orientată direct spre agenții biologici, dar aceștia sunt expuși pe timpul programului de lucru.

Elementul de bază a BioStoffV este evaluarea riscului. Această acțiune trebuie efectuată pentru toate activitățile ce implică agenți biologici de categorie 1 - 4 înaintea angajării în activitate, în caz de modificarea condițiilor de lucru, când se identifică o contaminare la locul de muncă, sau în cazul unei boli provocate de un agent bilogic, și trebuie repetată anual.

Conform BioStoffV, utilizarea agenților de curățare neutri, biodegradabili, pe bază de apă este clasificată ca fiind o activitatea neintenționată. De regulă măsurile de protecție listate în TRbA 500 ( Măsuri generale de Igienă: Strictul necesar ) va fi destul pentru a micsora riscul adus angajaților. 

Înregistrarea REACh (Evaluarea și Autorizarea Substanțelor Chimice)

REACh înseamnă Înregistrare, Evaluare și Autorizare a Substanțelor Chimice. În viitor aprox. 30,000 de substanțe disponibile în Europa vor fi înregistrate de noua Agenție Europeană a Subst. Chimice (ECHA) din Helsinki. Producătorii și importatorii vor fi nevoiți să dezvolte măsuri pentru utilizarea în siguranță a produselor lor și să le comunice clienților. Substanțele foarte periculoase vor fi supuse unor proceduri de autorizare foarte riguroase. Agenția de Substanțe Chimice va publica informații neconfidențiale despre substanțe și riscurile implicate, accesibile pe Internet. În viitor, consumatorii vor fi informați dacă produsele respective conțin substanțe periculoase sau nu.

Desigur că toate materialele prime folosite în produsele bio-chem au fost pre-înregistrate!
Citiți mai multe despre REACH la Bio-Circle Surface Technology GmbH

Reglementări GHS

(GHS = Sistem Global Armonizat), denumită și Reglementarea CLP (CLP = Clasificare, Etichetare și Ambalare a Substanțelor și a Amestecurilor)

Afișează dispozițiile pentru clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și a amestecurilor. Începând cu 1 Decembrie 2010 substanțele, și de pe 1 Junie 2015 amestecurile (preparări formale), vor fi nevoite să fie etichetate in concordanță cu CLP; noua etichetare poate fi folosită din 20 Januarie 2009. Totodată, eticheta poate fi emisă respectând o lege, ori cea veche, ori cea nouă.. Pe fișa de siguranță clasificarea veche în concordanță cu reglementările 67/548/EEC sau 1999/45/EC va trebui să fie declarată până la 1 Junie 2015, noua etichetare poate fi acordată și ea. 
Cea mai mare diferență este alterarea simbolurilor de identificare: în loc de simbolurile de pericol cu imprimări negre în romburi portocalii acum sunt nouă pictograme de atenționare. Crucea existentă a Sf. Andrei (Xi, Xn) va fi omisă și înlocuită cu de ex. un semn de exclamare. Declarațiile R- sau S- (=Risc și Siguranță) vor fi înlocuite cu H- sau P- (=Hazard- și Precaut).

Informații despre clienții GHS de la Bio-Circle Surface Technology GmbH

Ordonanța privind Substanțele Periculoase

Ordonanța privind Substanțele Periculoase (GefStoffV) stabilește dispozițiile privind măsurile de precauție pentru angajații care manipulează substanțe periculoase. Substanțele Periculoase sunt substanțe, amestecuri, sau produse ce prezintă anumite proprietăți fizice sau chimice, cum ar fi foarte inflamabil, toxic, caustic sau cancerigen. Acest lucru înseamnă că sub legea EU, aceste substanțe sunt plasate în cel puțin o categorie de pericol. Pe baza etichetării substanțelor periculoase, folosirea acestor substanțe se împarte în patru categorii (Concept de nivel de protecție):

Nivelul 1 de protecție
Măsuri minime. Nivelul 1 de protecție se aplică în cazul substanțelor periculoase cu expunere redusă cum ar fi: iritant (Xi), nociv (Xn), caustic (C)


Nivelul 2 de protecție
Nivel de protecție standard pentru utilizarea subst. periculoase. Se poate aplica și substanțelor menționate mai sus în cazul în care expunerea a fost mai ridicată dacă rezultatul unei evaluări indică faptul că nivelul 1 nu mai este suficient. Nivelul 2 de protecție include, dar nu numai atât, înlocuitorii substanțelor periculoase. Repartizarea cu substituție trebuie să fie însoțită de o declarație. Dacă înlocuirea nu este posibilă, măsurile de protecție trebuie să fie aplicate.

Nivelul 3 de protecție
Se aplică în plus și pentru cazul în care se utilizează substanțe periculoase toxice (T) și foarte toxice (T+) .


Nivelul 4 de protecție
Se aplică în plus și pentru cazul în care sunt folosite substanțe periculoase cancerigene, mutagene, sau dăunătoare reproducerii (categoria 1 sau 2).

Evaluarea riscurilor trebuie să fie efectuată de către angajator înainte de începerea activității și trebuie actualizată regulat în caz de modificări majore în condițiile de muncă.

Pentru multe substanțe periculoase, cum ar fi curățătorii reci, curățătorii de frâne și multe altele, Bio-Chem Surface Techonology oferă înlocuitori care nu necesită etichetare specială

Directivele COV ( Compuși Organici Volatili)

Reglementarea solvenților/directiva COV (31. BImSchV, 1999/13/EC) limitează emisiile compușilor organici volatili provenind de la utilzarea anumitor solvenți în anumite activități sau instalații. Acest lucru se aplică mai ales fabricilor care utilizează solvenți pentru curățarea suprafețelor, vopsire, lăcuire, curățare uscată și tipărire sau la fabricarea adezivilor, produselor de acoperire și a medicamentelor. Limita de emisii este scrisă în reglementare pentru toate tipurile de fabrici, adică pentru eliberarea prin ardere, sau pentru emisii care ies pe geamuri, uși și sisteme de evacuare. Administratorul fabricii trebuie să facă fabrica în așa fel încât aceste emisii să fie observate. În loc să se respecte aceste reguli, o schemă de reducere a acestor valori ar putea fi implementată. Se poate alege din trei scheme de reducere a valorilor. Aplicarea “Registrului Simplificat”, în care conținutul solventului este limitat folosind substituți cu nivele admisibile de solvenți, este foarte interesantă și simplă în acest context.

Hotline+49 5241 9443-0